I den tidlige design- og produksjonsfasen fokuserer vi på å skape produkter som har potensialet til å gå i arv gjennom generasjoner, enten designløsningene er til hjemmet eller til arbeidsplassen. 

Vi har et internt designutviklingsteam og arbeider eksternt med designerne våre. Det betyr at vi kan følge og forme designprosessen og produktutviklingen hele veien fra idé til det ferdige produktet og dermed sikre at gjeldende regler for miljø og bærekraft overholdes.

Hver gang vi introduserer en ny designløsning på markedet, utfordrer teamet vårt bruken av materialer og måten å produsere på. Det betyr at vi alltid prøver å skape det best mulige produktet produsert på den mest ansvarlige måten.

Øker andelen av FSC®-sertifisert tre
Vi liker tre som materiale svært godt, og tre er en del av mange av designløsningene våre. Et viktig skritt på veien mot en mer bærekraftig designindustri er å støtte ansvarlig trehogst og skogforvaltning.

Derfor støtter vi organisasjonen «Plant et Tre» samt FSC® (Forest Stewardship Council®) ved å øke den samlede andelen av FSC®-sertifisert tre i produksjonen vår. På den måten hjelper vi til med å sikre at det ikke felles flere trær enn skogen klarer å reprodusere – og at lokalsamfunn, biologisk mangfold og skogsarbeidere behandles med respekt. 

Som ung virksomhet etablert i 2015 er vi et stolt medlem av FSC® og utforsker alltid muligheten for å prioritere FSC®-sertifisert tre i utviklingen av nye produkter og emballasjer. Det er ikke alltid mulig, men vi arbeider mot et mål om at andelen av FSC®-sertifisert tre i den samlede produksjonen skal være 70 % innen utgangen av 2025.

Dessuten overholder vi EUs tredirektiv fra 2013. Det betyr at vi utfører behørige prosedyrer og tiltak for alle forsendelser som omfattes av EUTR, for å sikre at treet kommer fra lovlige kilder.

Sterke partnere skaper en forskjell lokalt
Spring Copenhagen arbeider tett sammen med våre partnere på daglig basis. De er forpliktet til å delta i en felles handelsavtale, som blant annet overholder de prinsippene og retningslinjene som er utarbeidet av FN. 

I Spring Copenhagen samarbeider vi med flere ideelle organisasjoner for å gjøre en forskjell lokalt, blant annet Redd Barna Danmark, Plant et Tre, WWF Verdens naturfond, Kræftens Bekæmpelse, Børns Vilkår og Danske Hospitalsklovne.